Nieuw Gent, Snapde?

De sociale woonwijk Nieuw Gent  is aan een grondige vernieuwing bezig en veel van de bewoners moeten verhuizen. Niet makkelijk, want hoewel de wijk een slechte reputatie heeft, is het voor heel wat bewoners hun enige houvast. De wijk is hun eiland. De negatieve manier waarop de buurt en haar bewoners vaak in beeld wordt gebracht heeft hen gekwetst.

Deze documentaire is een verhaal waarin we de bewoners zélf een stem geven. Het is een verhaal van samenhorigheid en solidariteit. Over creativiteit, belangeloze inzet en veerkracht. 

Deze documentaire kwam tot stand i.s.m. Roel Nollet.

https://vimeo.com/688735506